11 dets.

4. ja 5. detsembril korraldas Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE (SA Innove) koos erinevate partnerite ja toetajatega noorte infomessi TEEVIIT 2009 raames esmakordselt kümmet ala koondava kutsemeistrivõistluse “Noor Meister 2009”. Kutsemeistrivõistlustest osa võtma oodati noori, kes kutse- või rakenduskõrgkoolis vastavat eriala õpivad, võistluste eesmärgiks oli populariseerida vastavate valdkondade õpet ning anda noortele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks.

Kutsemeistrivõistlustel “Noor Meister 2009” parima infotehnoloogi tiitlile võistles Tallinna Polütehnikumist teise kursuse arvutite ja arvutivõrkude erialal õppiv Kris Avi. Võistlus ise kestis kaks päeva, oli üsnagi pingeline ning nõudis nii kiirust kui ka taiplikkust. Lõplik pingerida ning SA Innove poolt välja antud medalid ja tiitlid olid järgmised:

  • Marko Praakli (Tartu Kutsehariduskeskus), I koht, kuldmedal, tiitel “Noor Meister 2009”
  • Kris Avi (Tallinna Polütehnikum), II koht, hõbemedal
  • Taavi Pääbus (Järvamaa Kutsehariduskeskus), III koht, pronksmedal

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) ja Tallinna Polütehnikumi koostööna tuli kokku elektrikute kutsevõistlust ettevalmistav töörühm, kelle eesmärgiks oli koostada võistluse statuut, kord ja hindamisjuhend. Tallinna Polütehnikumi ülesandeks oli lahendada võistluste korraldamisega seotud üld- ja organisatoorsed küsimused, samal ajal kui EETEL-i kanda jäi kogu võistluse nii teoreetilise kui ka praktilise osa ülesannete ja töödenimistu koostamine.

Võistlus parima elektriku tiitlile toimus kahes kategoorias, esimeses olid kutsekeskharidusõppe õpilased Tallinna Ehituskoolist, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolist, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ja Tallinna Polütehnikumist (kokku kaheksa õpilast) ning teises kategoorias võistlesid keskhariduse baasil kutseõppes õppijad Narva Kutseõppekeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest ja Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolist (kokku kuus õpilast). Iga kool oli esindatud kahe võistlejaga, võistlustulemusi arvestati nii individuaal- kui ka meeskondlikus kategoorias.

Parima elektiku tiitlile asus võistlema 13 noormeest ja üks neiu, tütarlapse osalemine valdavalt väga mehelikuks peetaval alal tekitas pealtvaatajates palju uudishimu ning üksjagu elevust. Võistlus koosnes kahest osast: teoreetilisest, kus tuli vastata 25-le küsimusele ja lahendada üks ülesanne, ning praktilisest, milles oli etteantud joonise ja põhimõttelise elektriskeemi järgi vaja elektripaigaldise juhtmestiku pinnapealse paigaldamisega ehitada võistlusboksi piltlikult korteri kahetariifne elektrienergiaarvesti. 

Võistlus parima elektriku tiitlile oli tasavägine: pärast teooriaküsimustele vastamist olid Kristi Sepp Tallinna Polütehnikumist ja Egert Maasing Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolist võrdselt 53 punktiga 60-st võimalikust esikohta jagamas, neile järgnesid Aigo Müür ja Maiko Saluorg Tartu Kutsehariduskeskusest vastavalt 51 ja 50 punktiga. Peale praktilise osa hindamise lõppu oli pingeline rebimine esikohale taas K. Sepa ja E. Maasingu vahel: praktilise töö eest olid punktid vastavalt 42,8 ja 41,2 võimalikust maksimaalsest 50 punktist. Võitja otsustas praktilise osa sooritamise kiirus, mille eest anti kaks lisapunkti.

Võistluste lõplik pingerida ning SA Innove poolt välja antud medalid ja tiitlid kutsekeskharidusõppes olid järgmised:

  • Egert Maasing (Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool): I koht, 96,2 punkti, kuldmedal, tiitel „Noor Meister 2009“
  • Kristi Sepp (Tallinna Polütehnikum): II koht, 95,8 punkti, hõbemedal
  • Karl Kraht (Tallinna Polütehnikum): III koht, 84,6 punkti, pronksmedal
  • Tallinna Polütehnikum: I koht võistkondlikus arvestuses.

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, on tore, et ammuunustatud noorte mõõduvõtt kaasajal uuendatuna ja atraktiivsena taas ellu viidi: kutsemeistrivõistlused Noor Meister 2009 oli suurepärase idee ja väga hea teostusega ettevõtmine. Suur tänu algatajale ja üldkorraldajale SA Innovele!

Kutsemesitrivõistluste teiste alade kohta leiab rohkem infot samuti kõiki tulemusi saab vaadata siit.

  

  

Fotod: Hetki kutsemeistrivõistlustelt. Katre Kõrgema ja Silja Kaigu.