30 märts

20.-22. märtsini 2012.a. avasime Tallinna Polütehnikumi uksed kõikidele tulevastele sisseastujatele ja muidu uudishimulikele. Esimese korruse fuajees tervitas saabujaid karjääritelk, kus tehti kutsesobivustesti ja arutleti võimete, soovide ja ootuste üle kutsevalikul. Esimene avatud uks viis klassi 108, kuhu olid üles seatud erialasid tutvustavad töölauad, kätt sai proovida jootmises ja võrgukaabli meisterdamises, põrandal kihutas robootika ringis ehitatav joontjälgiv robot ja õlivannis ulpisid töökorras arvuti ja täiesti helistamiskõlbulik telefon. Iga päev toimusid laborituurid, mille käigus demonstreeriti vägevaid tööruume ja tehnikat. Päeva jooksul kogutud info meeldejäämist sai kontrollida nutikuseproovi abil, mis polnudki liiga lihtne ülesanne ka praegustele TPT-lastele. Lahtiste uste päevade korraldamises osales üle kahekümne õpilase ja õpetaja. Suur aitäh neile kordaläinud päevade eest!

Äli-Hanna Teeääre
Tallinna Polütehnikumi huvijuht

Lahtiste uste päevade pilte saab vaadata meie kooli facebooki lehelt.