10 aug.

9. aprill – 5. mai 2012.a. viibisid neli fotograafiaeriala viimase kursuse õpilast Leonardo da Vinci praktikaprogrammi raames erialapraktikal Hollandis. Vastuvõtvaks partneriks oli Tallinna Polütehnikumi pikaajaline partnerkool ROC A12, kelle abiga saime leitud kõikidele praktikantidele töökohad ning sobiva elamispaiga. Õpilased töötasid mitmetes erinevates Kesk-Hollandi väikelinnades, tööd tehti nii tavalistes fotolaborites kui ka suures reklaamfotosid tootvas ettevõttes. Vastuvõtva kooli palvel pildistasid meie fotoeriala õpilased ka erinevaid kooli laboreid ja töökodasid ning kohalikke vaatamisväärsusi, valminud fotosid kasutati kooli rahvusvahelisi suhteid kajastava reklaammaterjali väljaandmisel. Vabal ajal külastasid noored erinevaid ümberkaudseid kauneid paiku, visiit tehti ka Hollandi pealinna, lisaks kõigele oli neil suurepärane võimalus pildistada ka aprilli lõpus Hollandis toimuvat kuulsat Keukenhof`i lillefestivali.

Noorte tagasiside praktikast oli ülihea, nad said mitmeid erinevaid ja uudseid kogemusi ning teadmisi kaasaegsetest fotograafia suundadest, samuti said nad kinnitust sellele, et on võimelised suurepäraselt töötama ka võõras keelekeskkonnas ja kultuuriruumis. Hollandipoolsete tööandjate tagasiside oli samuti äärmiselt positiivne – kõikidele noortele praktikantidele pakuti võimalusel ka edaspidist koostööd.

Projektist lähemalt: Leonardo projekt: innovatiivne praktika fotograafia ja trükieriala õpilastele Hollandis.

 

  

Fotodel: Praktikal viibinud noored ja nende fotod.