08 veebr.

Töökohapõhise õppevormi e. õpipoisi grupid alustasid 23. oktoobril 2006.a., kui ESF projekti „Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis“ raames avati Tallinna Polütehnikumis õpipoisi grupid ofsettrükkali, fleksotrükkali ja koosteelektriku erialadele. Õppetöö kestis kokku 60 õppenädalat, millest praktika moodustas 40 õppenädalat.

7.veebruaril 2008.a. toimunud kutsekvalifikatsioonieksam koosnes teoreetilistest ja praktilistest küsimustest. Õpipoisi õppe käigus omandatud teadmiste ja pädevuste hindamisel kasutati põhjamaades ainulaadset õppe tulemuste kontrolli metoodikat – fleksotrükimasina simulaatorit. Eksami sooritasid kaks ofsettrükkalit ja viis fleksotrükkalit.

Foto: E. Kerner

Vaata ka: Eesti Trükitööstuse Liit.