22 juuni

19. ja 20. juunil toimusid Tallinna Polütehnikumis järjekordsed lõpuaktused, kooli 88. lennu lõpetas 131 õpilast. Lõputunnistused põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta anti 88-le ning keskhariduse baasil 43-le õnnelikule lõpetajale. Soovime edu kõikidele uutele vilistlastele!

  

  

  

Fotodel: Hetked aktustelt.