19 dets.

1. – 7. detsembril 2013. Meie kooli meedia erialaosakonna õpetajad Marge Robam, Elina Malleus, Rain Tirul ja Marko Levin olid Euroopa Liidu kutseharidusalase koostööprogrammi Leonardo da Vinci projekti „Meediatehnoloogia erialade arendamine, õpetamine ja lõimimine Euroopas“ raames õpirändel partnerkoolis Londoni Kensington and Chelsea College`s.

Meie lähetusega seotud eesmärgid olid pühendatud eelkõige meedia erialaosakonda kuuluvate erialade: fotograafia, trükitehnoloogia ja multimeedium (veebispetsialist) õppekavade jätkusuutlikele ja valdkonna arenguga seotud arendustegevustele (sh õppekavaarendus, materiaaltehnilise baasi arendus, ECVET-süsteemile üleminek, vastastikuse õpirände ja õpetajate stažeerimisega seotu). Külaskäigu raames kohtusime vastuvõtva partnerkooli juhtkonna ja vastavate erialaosakondade võtmeisikutega, tutvusime nii koolide õppekorralduse ja tehnilise baasiga, õppekavade ning nende arendusega kui ka praktikabaasidega, lisaks külastasime erinevaid õppetunde.

Meie reisi lõpptulemusena valmib peatselt koolidevaheline koostööleping ning juba jaanuaris 2014 toimub esimene koostööprojekt, kus KCC fotoosakonna juhataja Bruce Tanner tuleb üheks nädalaks Tallinna Polütehnikumi oma meistriklassi tegema ning meiepoolse vastukäigu Londonisse teeb Elina Malleus.

Marko Levin
Tallinna Polütehnikum
Meedia erialaosakonna juhataja

Foto: Elina Malleus. Muuhulgas külastasime täiskasvanutele mõeldud Photoshopi algkursust.

Projeti kohta loe lähemalt siit.