25 apr.

Tallinna Tööstushariduskeskuses toimus 20.-21. aprillil noorte mehhatroonikute kutsemeistrivõistlus. Võistlusülesande kohaselt tuli vastavalt juhendile ehitada tootmisliin, kasutades selle kokkupanemiseks tööstuses kasutatavaid seadmeid ja komponente. Võistlusel osales viis kaheliikmelist võistkonda: Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Mehhatroonikute paarisvõistluse esikoha pälvisid Arnold Kuusklaid ja Madis Lehtsaar Tallinna Tööstushariduskeskusest, meie kooli võistkond koosseisus: Andre Arvin Kirsi ja Taavi Leinasaar (mõlemad õpperühmast AA-13) saavutasid kolmanda koha.

Võistlust korraldas SA Innove koostöös Tallinna Tööstushariduskeskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Festo Eestiga.

Alates 2006. aastast koordineerib noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis SA Innove, valmistades ühtlasi noori ette ka rahvusvahelisteks kutsemeistrivõistlusteks EuroSkills ja WorldSkills. Kutsemeistrivõistluste läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

IMG_20160421_141334

Foto: Meie mehhatroonikud. Illmar Ilinõh, erakogu.