11 nov.

07.11.05 Algas Tallinna Polütehnikumi õpilaskodu renoveerimine õppehooneks, õppepinna laiendamine õpilaskodusse, Liivalala 2.  Renoveerimistöid teostatakse vastavalt Struktuurtoetuste taotluse rahuldamise otsusele 27. maist 2005 nr. 77-05-4.0301-0132 meetme nr. 4.3 “Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine” raames.