24 okt.

23. oktoobril alustasid Tallinna Polütehnikumis tööd esimesed töökohapõhise õppevormi e. õpipoisi grupid. ESF projekti „Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis“ raames avati Tallinna Polütehnikumis õpipoisi grupid ofsettrükkali, fleksotrükkali ja koosteelektriku erialadele. Õppetöö maht on kokku 60 õppenädalat, millest praktika moodustab 40 õppenädalat.

Vaata ka SA Innove ja Eesti Trükitööstuse Liit.

Kohal olid ettevõtete esindajad ja vastsed õpipoisid. Foto: E. Kerner.