03 märts

29. veebruaril 2008.a. toimus Tallinna Polütehnikumis lõpuaktus, kus lõputunnistus anti töökohapõhise õppe baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta esimestele töökohapõhise õppevormi e. õpipoisikoolituse lõpetanud õpilastele.

Õpipoisid alustasid õppetööd 23. oktoobril 2006.a., kui ESF projekti „Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis“ raames avati Tallinna Polütehnikumis õpipoisi grupid ofsettrükkali, fleksotrükkali ja koosteelektriku erialadele. Õppetöö kestis kokku 60 õppenädalat, sellest 40 õppenädalat oli praktika.

Õpipoisikoolituse lõpetas seitse koosteelektrikut, viis fleksotrükkalit ja kaks ofsettrükkalit.

  

Pilte lõpetamiselt. Fotod: E. Kerner.