18 märts

2.-10. märts 2014. Euroopa Liidu Erasmus+ noorteprogrammi Euroopa Noored raames käis õppereisil Moldovas Tallinna Polütehnikumi emakeele ja kirjanduse õpetaja Helen Ojamets. Õppesõidu eesmärgiks oli põhjalikumalt tutvuda kohalike noorsootööga tegelevate organisatsioonidega, nende töömeetoditega ning leida partnereid tulevasteks Erasmus+ projektideks, samal ajal toimus ka nende samade riikide osavõtuga noortevahetus. Õppereisil ja noortevahetusel osales nii noori kui ka noorsöötöötajaid üle kogu Euroopa: Eestist, Bulgaariast, Horvaatiast, Leedust, Armeeniast, Ažerbatsiaanist, Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, Moldovast, Sloveeniast, Makedooniast ja Lätist. Kaheksa päeva jooksul kohtusime mitmete Moldova eri piirkondade noorsootöötajatega ning arutlesime Euroopas tänasel päeval valitsevate peamiste noorte probleemide üle. Üksmeelselt leidsime, et väga oluline on tegeleda noorte tööhõivega, otsida ja leida lahendusi probleemidele koolitöös ning eriti tähtis on vahetada sellealaseid kogemusi ja õppida teiste riikide praktikast. Lisaks kõigele oli õppereisil osalejatel võimalik tutvuda ka kohaliku kultuuri, looduse ja vaatamisväärsustega. Leian, et sellistel õppesõitudel osalemine on õpetajale väga vajalik, sest need on nii silmaringi avardavad kui ka suuresti kasuks edaspidises töös õpilastega.

Helen Ojamets
Emakeele ja kirjanduse õpetaja

 

Fotodel: Rühmapilt (autor: Amanda Gabriele Marija). Ühendame käed (autor: Aija Vanaga).