02 märts

01.03.06 Arendus- ja haldusdirektor Ain Saaret ning osakonnajuhataja Helen Pärk osalesid 28. veebruaril Briti-Eesti kutseõppe seminaril Tallinnas. Seminari avasõnad ütles Briti suursaadik Nigel Haywood, sõna said nii Suurbritannia kui ka Eesti Haridusministeeriumide esindajad ja kutseõppevaldkonna spetsialistid. Seminaril anti ülevaade Briti kutseõppesüsteemist ja kutseõppe rollist Euroopas ning kogemusest kutseõppe edendamisel EU programmide abil samuti uute kutseõppeliikide rakendamisest Eestis. Esitleti ettevõtja nägemust tööjõu vajadusest ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu rolli kutseõppe arendamisel.