31 jaan.

31.01.06 Tallinna Polütehnikumi õppejõud Vello Vanem, Veronika Kürsa ja Heiki Tähis osalevad Euroopa Liidu piiriülese koostöö INTERREG IIIA projektis ICT Cert. Projekti elluviimine toimub koostöös Lõuna-Soome ja mitmete Eesti partneritega kahe aasta jooksul.
 
Projekti eesmärgiks on luua süsteem, mille abil saavad telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad või seda ala õppida soovijad sooritada vajalikud õppeprogrammid ja muud kvalifikatsiooninõudmised Eestis ja Soomes. Projekti hakatakse teostama määratledes Soome õppeprogrammi aluste, Eestis kehtivate määruste ja tööturu uute nõuete põhjal Eestis kutsealase õppeprogrammi alused. Soome ja Eesti õppeprogrammialuse põhjal luuakse ühised õppekavad ja õppematerjalid korraldatava koolituse tarbeks (kutsealase kvalifikatsiooni võib sooritada kutseeksamite abil ilma koolituseta, kui valdatakse nõutavaid asju). Koolituse toetamiseks luuakse koostöövõrgustik, mille raames on õppeasutustel võimalik omavahel resursse jagada (õpetajad, seadmed). Samuti avanevad uued võimalused ka õpilasvahetuseks ja praktikaks naaberriigis.