14 juuni

Projektijuht Ege Meister ning IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna õpetaja Kaupo Nõlvak viibisid 6. – 10. juunini 2017 Erasmus+ projekti nr. 2015-1-LT01-KA202-013479-948003020 „Let`s Unify IT“ viimasel projektikohtumisel ja projekti lõpukonverentsil Vilniuses, Leedus, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla (Vilnius Vociational School of Railway and Business Services). Kohal olid kõik projektis osalevad kutsekoolid: Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Hispaaniast ja Portugalist.

Projekti lõpukonverentsil, kuhu olid lisaks partneritele kutsutud ka kohaliku erialaliidu ja teiste Leedu kutsekoolide esindajad ning õpetajad, anti põhjalik ülevaade Leedu IT-erialade õpetamise hetkeseisust. Vilniuse IT-keskuse „Infobalt“ esindaja tutvustas riigi IT arengusuundi ning Leedu kutsehariduskeskuse esindaja rääkis IT-erialade õppimisvõimalustest kutsekoolides. Kõik projektis osalevad koolid esinesid ettekannetega, milles tutvustati valminud õppekavasid, praktikavõimalusi ja IT-kompetentside arengut järgmise 10 aasta jooksul. Kohtumise lõpetuseks toimus ümarlaud, kus võeti kokku kõikide partnerite mõtted ja ideed IT õppeprogrammide edasiarendamise ja kaasajastamise kohta.

Ege Meister
projektijuht ja inglise keele õpetaja

Foto Ege Meister, erakogu.