27 märts

Tallinna Polütehnikumis toimus 23. märtsil 2017 raadioamatööri B-klassi kvalifikatsioonieksam, kus raadioamatööri vastava kvalifikatsioonitunnistuse taotlejaid oli kokku kaheksa, neist noorim vaid 12-aastane ja vanim 76-aastane. Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise aluseks on raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamine; edasijõudnute ehk B-klassi teoreetiline eksam sisaldab 40 küsimust kolme võimaliku vastusevariandiga ja eksami sooritamiseks tuleb vastata õigesti vähemalt 30 küsimusele, eksami praktilises osas tuleb näidata oma teadmisi morsekoodi tundmisel. 23. märtsil toimunud eksamil näidatud teadmiste ja praktiliste oskuste põhjal omistati kõigile kaheksale taotlejale raadioamatööri B-klassi kvalifikatsioonitunnistus, mis annab neile õiguse taotleda Tehnilise Järelevalve Ametilt isikliku amatöörraadiojaama tööluba.

Jaan Kuus
Tallinna Polütehnikumi raadioside ringi juhendaja,
raadioamatööri kvalifikatsioonieksami komisjoni liige