05 märts

26. ja 27. veebruaril esinesid Tallinna Polütehnikumis kahepäevasel seminaril rahvusvahelise elektroonikatööstusi ühendava assotsiatsiooni IPC-Association Connecting Electronics Industries sertifitseerimise ja koostetehnoloogiate direktor Jack Crawford USA-st ning IPC Euroopa esindaja Lars Wallin Rootsist.

Möödunud aasta novembri keskel Saksamaal Münchenis toimunud maailma juhtival elektroonikamessil Productronica 2013 osales IPC kutsel Tallinna Polütehnikumi infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja Andres Ojalill. Messil toimunud kohtumise üheks tähtsaks tulemuseks oli muuhulgas ka kokkulepe, et 2014.a. toimub IPC rahvusvaheline seminar Tallinna Polütehnikumis. Hr. Crawford, kes Eestis ja üldse Baltimaades viibis esmakordselt, tegi 27. veebruaril ettekande IPC sertifitseerimisest maailmas ning uuendustest levinumates standardites, nagu J-STD-001, IPC-A-610 jpt. Seejärel vastas ta kõikidele IPC koolitusega seotud tehnilistele küsimustele ning kõige lõpuks toimus seminaril osalejate vahel arutelu IPC koolituste ja koostestandardite üle. Hr. Lars Wallin oli lektoriks 26. veebruaril IPC standardite teemalisel infoseminaril, kus ta rääkis elektroonikavaldkonna standardite arendamisest, nende rakendamisest kogu tootmisprotsessi vältel ja sellest, kuidas kõigis tootmisetappides on võimalik alandada tootmiskulusid, sealhulgas toodete parandus- ja ümbertöötlemiskuluseid ning hoida samas toodete kvaliteeti. Seminaril tutvustati standardite ja koolitusprogramme, mille abil saab pakkuda võimalikke lahendusi pliivabade koostetehnoloogiate (RoHS) kvaliteedi ja tootlikkuse probleemidele.

Rahvusvahelise elektroonikatööstusi ühendava ettevõtte IPC-Association Connecting Electronics Industries põhiliseks eesmärgiks on elektroonikatööstuse standardite ja nendepõhiste koolitusprogrammide arendamine ning sertifikaatide väljastamine, parandamaks tootjate konkurentsivõimet ja tõstmaks elektroonikatoodete töökindlust. Järjepidevalt arendatakse ja avaldatakse ülemaailmselt enimkasutatavaid trükkplaatide ja koostude käsitlemise ja jootmise kvaliteedistandardeid. Tallinna Polütehnikum on assotsiatsiooni IPC liige alates 2010. aasta aprillist, olles ka IPC standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 ja J-STD-001 rahvusvaheliselt tunnustatud koolituskeskus, seda hetkel ainsana Balti riikides. See võimaldab Tallinna Polütehnikumil koolitada nende IPC standardite sertifitseeritud spetsialiste ja ka koolitajaid elektroonika- ning kaablitööstusele. Koolituste edukalt läbinutele väljastatakse ka tunnustatud ja heakskiidetud rahvusvaheline sertifikaat, mis kinnitab selle omaniku erialast kompetentsi kogu maailmas.

Andres Ojalill
Tallinna Polütehnikumi infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja;
IPC standardite IPC-A-610, IPC-A-620, J-STD-001, IPC-A-600 ja IPC-7711/21 sertifitseeritud koolitaja (master trainer) ja sõltumatu IPC ekspert Eestis.

 

Fotodel: Seminar. Hr. Crawford. Fotod: Rain Tirul