22 juuni

Tallinna Polütehnikum saatis ellu oma 95. lennu lõpetajad. Pidulik tund toimus 20. juunil ning suvine lõpuaktus 21. juunil. Pidulikul tunnil kooli saalis anti kätte lõputunnistus kolmanda või neljanda taseme kutseõppe läbimise kohta 21-le õnnelikule lõpetajale. Lõpuaktusel Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis kooli õpilasesinduse sekretäri Johanna Martsoo ja sporditoimkonna juhi Tõnis Harma eestvedamisel said lõputunnistuse põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta 48, neist üks kiitusega, lõputunnistuse keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta 44 ning neljanda taseme kutseõppe läbimise kohta 10 särasilmset lõpetajat. Soovime õnne ja edu teile kõigile, Tallinna Polütehnikumi uued vilistlased!

Pildid leiab meie kooli FB leheküljelt: lõpuaktuse pildid ja piduliku tunni pildid.

Kaisa Liimets
Huvijuht