27 märts

12. kuni 16. märtsini 2012.a. toimus järjekordne „Tagasi kooli“ nädal. „Tagasi kooli” on Vabariigi Presidendi ja sihtasutuse Noored Kooli algatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd; selle nädala raames kutsutakse koolidesse üle Eesti tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, vilistlasi, üliõpilasi, lapsevanemaid ja samuti neid, kellel ei ole konkreetse kooliga veel vahetut suhet, ent kes sooviksid seda luua. Tallinna Polütehnikumi õpilaste ette tõi „Tagasi kooli“ nädal sel aastal kolm külalisõpetajat.

Trükitehnoloogia ja multimeediumi õpilastele andis tundi reklaamiagentuuri Taevas Ogilvy tegevjuht ning Eesti Reklaamiagentuuride Liidu president Rein Iida, kes rääkis peaasjalikult reklaamimaailma nõudmistest noorele spetsialistile, samuti igapäevasest enese- ja kolleegide motiveerimisest tulemuslikeks protsesside haldamiseks. Hr. Iida selged seisukohad, mis puudutasid noore hakkamasaamist kohati karmis reklaamitööstuses, leidsid hulgaliselt küsimusi ning positiivset tagasisidet.

OÜ Valge Klaar asutaja ja juhatuse liige Heiti Kender rääkis kolmanda kursuse arvutieriala õpilastele õppimise sisulisest poolest, tuues väga palju põnevaid näiteid nii füüsika kui ka matemaatika vallast. Oma kaasahaarava esinemise, hea huumorisoone ning kohati väga otsekohese ütlemisega, saavutas hr. Kender õpilastega suurepärase kontakti ning pakkus kuulajatele palju ainest ka koduseks järelemõtlemiseks.

Swedbanki IT arendusjuhi Eric Reppo, kes andis tunde arvutierialade esimese kursuse õpilastele, tegi väikese vaate ajaloos tagasi ning rääkis Eesti eurole ülemineku perioodist panga poolt vaadatuna. Ta rõhutas rahvusvahelise meeskonnatöö olulisust ning tõi elulisi näiteid kuidas Eestis valmistasid eurole üleminekut ette IT spetsialistis Eestist, Lätist ja Leedust. Lõpetuseks tõstis hr. Reppo esile Eesti kui IT-maa, kus ei kardeta kunagi alustada uue ja esmapilgul võimatu IT-lahendusega algust teha ning mis kõige rabavam selle juures, et see tehakse tavaliselt mõistliku aja ja investeeringutega ka ära.

Suur tänu kõikidele külalisõpetajatele!