02 dets.

15. – 18. novembrini 2010 viibis täiskasvanukoolituse osakonna juhataja kt. Ege Meister õppelähetusel Haagis, Hollandi Kuningriigis, kus kokkutulnud Euroopa koolijuhtide aruteluteemaks oli “Adult education – Increasing adult education”  (Täiskasvanuharidus – selle tugevdamine, suurendamine).

Õppelähetuses, kus peale Eesti osalesid veel täiskasvanuharidusega seotud koolitajad Hispaaniast, Portugalist, Leedust, Tšehhist, Saksamaalt, Rumeeniast, Inglismaalt, Soomest ja Belgiast, tutvuti Hollandi haridussüsteemiga, pöörates erilist tähelepanu täiskasvanute koolitamise erinevatele võimalustele ja vormidele. Kõik osalejad pidid tutvustama oma riigi täiskasvanuharidust, ümarlaudadel jagati omi ja saadi teistelt häid mõtteid ning uusi ideid täiskasvanute koolitamiseks, nagu näiteks: perega koos õppimine, virtuaalsed tööjuhised, ühe koolituse läbiviimine erinevates kohtades, paindlik lähenemine koolitatavate vajadustele jne. Lähetuse lõppedes tõdeti, et täiskasvanuharidus on üha enam kandepinda leidev, et vajalikud on nii pikemad kui ka lühemad koolitused, samuti vahetati kontakte, et edaspidi ühistes täiskasvanuhariduslikes programmides osaleda.