25 aug.

24. august 2011 avas Tallinna Polütehnikum pidulikult oma vastrenoveeritud õppehoone ja tutvustas äsjasoetatud kaasaegset õppetehnikat ning laborite ja töökodade sisseseadeid. Lindilõikamistseremoonial asendas tehnikakoolile omaselt pidulikku linti korralik tugev kaabel, mille lõikasid läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ja Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal.

Tallinna Polütehnikumi uuendamine sai teoks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise” investeeringute kavale. Kooli renoveerimist ja sisustamist rahastasid Euroopa Liit ja Eesti riik kokku 3,8 miljoni euroga. Täielikult sai renoveeritud kooli õppehoone, õppetöökohad on sisustatud igati kaasaegse tehnikaga, mida avamise käigus tutvustasid kooli erialaõpetajad. Projektide tulemusena saavutatud kaasaegsed ja ajakohastatud õppe- ja töötingimused ning uue tehnika kasutuselevõtt suurendavad kindlasti õpilaste ja lõpetajate õpihuvi, teadmiste, oskuste ja kogemuste taset ning elukestvat toimetulekut kaasaegses infoühiskonnas, eriti kiireltarenevas tootmise ja teeninduse sfääris.

Fotod: R.Tirul. Hetked avamiselt.

Vaata ka: Haridus- ja Teadusministeeeriumi uudist.