10 apr.

Alates käesoleva 2008. aasta kevadest on Tallinna Polütehnikum rahvusvahelise trükitehnoloogia teaduslik-tehnoloogilise uurimisorganisatsiooni Fogra liige. Fogra liikmelisus on tunnustus Tallinna Polütehnikumile trükitehnoloogia õpetamisel ning suunatud tegevusele Eesti trükitööstusele tööjõu koolitajana. Koostöö erinevate rahvusvaheliste trükitehnoloogia ettevõtete ja organisatsioonidega annab Tallinna Polütehnikumile võimaluse olla pidevalt kursis trükitehnoloogia kiire arenguga ja kaasajastada igapäevast õppeprotsessi.

Vaata ka: Fogra ja Eesti Trükitööstuse Liit.