11 märts

26. veebruaril pikendas Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL) kutset andva organina taaskordselt Tallinna Polütehnikumi staatust kutseeksamikeskusena. Vastava koostöölepingu alusel võib Tallinna Polütehnikumi juures jätkuvalt sooritada kutseeksameid järgnevatel elektri, automaatika ja nõrkvoolutehnoloogiaga seotud kutsealadel kutsestandardite Elektrik I, II ja III, Automaatik I ja II ning Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja I ja II alusel.

Vaata ka: www.eetel.ee.