08 mai

4. mail osales Tallinna Polütehnikumi kolmeliikmeline delegatsioon eesotsas direktor Kalle Sammaliga projekti “Koolikatsuja 2006+” avakonverentsil Tartus. Projekti “Koolikatsuja 2006+” eesmärgiks on Eesti õppeasutuste välis- ja sisehindamise süsteemi terviklik väljatöötamine, luues selleks vajaliku toe metoodiliste materjalide, õppeasutuste nõunike ja meeskondade koolituse ning infotehnoloogiliste vahendite kaudu.  Projekti avakonverentsil tehtud ettekannete teemad puudutasid haridusasutuste hindamist, lähemalt räägiti haridusasutuste hindamisest Leedus samuti sisehindamise rakendamisest kõrgharidussüsteemis,  kutseõppeasutustes, üldhariduskoolis kui ka koolieelsetes lasteasutustes.