25 okt.

23. ja 24. oktoobril külastas Tallinna Polütehnikumi projekti “Koolikatsuja 2006+” raames nõunik Tanel Linnus. Nõunik tutvus põhjalikult Tallinna Polütehnikumiga, koolis kehtivate koolikorralduslike dokumentide ja regulatsioonidega, toimusid mitmed asjalikud vestlused ja intervjuud kooli juhtkonna, pedagoogide ja töötajatega ning õpilasomavalitsuse juhtidega.

Projektist täpsemalt loe: Koolikatsuja 2006+.