16 sept.

Tallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia õppesuund alustas tulevikku suunatud koostööläbirääkimisi, kus lisaks varem avatud koostööprojektidele (Moskva MGUP ja Helsinki TKK), alustati läbirääkimisi ka Leipzigi Tehnikaülikooli ja Helsinki Metropolia Rakenduskõrgkooli trükitehnoloogia õppeosakondadega.

15. septembril 2008 toimunud kolmepoolsetel konsultatsioonidel loodi esialgne tegevuskava trükieriala õppekavade võrdlemiseks ja ühtlustamiseks. Koostöö eesmärk on luua tingimused Eesti trükitööstuse jätkusuutliku tehnoloogiaarengu tagamiseks, õppekavade ning õpitud kogemuste ja oskuste rahvusvaheliseks tunnustamiseks.

Soovijatele on loodud võimalused täiendõppeks kas Leipzigi Tehnikaülikooli või Helsinki Metropolia Rakenduskõrgkooli trükitehnoloogia erialal, et omandada esimeses etapis trükitööstuse tehnikateaduste BSc. Soovi korral on võimalik õpinguid jätkata trükitööstuse tehnikateaduste MSc kraadi taotlemiseks vastavalt kas Lepzigis või siis Helsinki Tehnika Kõrgkoolis (TKK), neist viimasega toimub koostöö juba 2007. aasta sügisest alates. Õppetöö BSc kraadi omandamiseks Leipzigis toimub saksa keeles ja Helsinkis inglise või soome keeles, MSc kraadi omandamiseks toimub õppetöö inglise keeles.

Lisainformatsioon Tallinna Polütehnikumi trükieriala õppesuunast (E. Kerner) või Eesti Trükitööstuse Liidust.