30 nov.

19.-25. november 2012. Tallinna Polütehnikumi õpilasrühm, kokku 15 õpilast, osales Strasbourg`is Euroopa Liidu rahvusvahelise noorteprogrammi raames ning Euroopa Parlamendi egiidi all toimuvas lõimumisprojektis Euroscola. Euroscola toimub aasta jooksul ligi kümnel korral ja selle tegevus leiab aset Euroopa Parlamendi hoonetes, töökeelteks inglise ja prantsuse keel.

Tänavu 23. novembril oli ligikaudu 500 erinevatest Euroopa Liidu riikidest pärit õpilastel, sealhulgas viieteistkümnel Tallinna Polütehnikumi õpilasel, võimalik läbi „mängida“ üks päev Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Hommikupoolikul võtsid sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustasid parlamendi toimimist ning vastasid esitatud küsimustele, pärastlõunal aga jagunesid õpilased eelnevalt kokkulepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse. Teemade valik oli lai, näiteks: „Demokraatia ja tulevik“, „Keskkond, transport ja energia“, „Euroopa muutmine dünaamilisemaks“, „Kultuuridevaheline dialoog“, „Euroopa tulevik“, „Sotsiaalpoliitika ja tööhõive“ jpm. Iga grupp, nn. „parlamendi komisjon“, töötas välja ühe „seaduseelnõu“ ning tutvustas seda siis „täiskogu istungil“. Lisaks istungjärgu läbimängimisele korraldati päeva jooksul ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng.

Tallinna Polütehnikum sai Euroopa Parlamendi Presidendilt programmis eduka osalemise eest aukirja,  õilasrühma juht, ajaloo õpetaja Dmitri Rõbakov sai aga õppepäeva raames autasustatud Euroopa Parlamendi suure medaliga oma kauaaegse ja eduka tegevuse eest Euroopa Liidu temaatika tutvustamisel ja ürituste korraldamisel Eestis.

Toimunud õppereisi peamisteks märksõnadeks olid kultuur ja integratsioon; lisaks Euroscola päevale oli õpilastel võimalus külastada Amsterdami, Haagi, Delfti, Strasbourg` ja Praha peamisi vaatamisväärsusi. Usume, et meil õnnestus esindada Eesti Vabariiki väärikalt.

Õppereis ja programmist osavõtt sai teoks tänu Euroopa Parlamendi toetusele.

Dmitri Rõbakov
Ajaloo õpetaja.

 

Fotod: Dmitri Rõbakov, erakogu.