05 juuni

25. maist kuni 1. juunini viibisid kuus Tallinna Polütehnikumi õpetajat töölähetusel Hollandi Kuningriigis. Lähetuse eesmärgiks oli tutvuda Hollandi kutsekoolis olemasolevate kvaliteedisüsteemide ja nende rakendamise võimalustega, kohtuda partnerkooli juhtkonna, tegevõpetajatega ja teiste töötajatega, arutada koos, kuidas oleks võimalik kaasa aidata kooli efektiivsemale tegutsemisele, millised peaksid olema kvaliteetse koolitöö kriteeriumid ja kuidas neid kontrollida nii sise- kui ka välishindamise käigus. Veel oli plaanis tutvuda erinevate erialade õppekavadega ja nende väljatöötamise tingimustega, külastada ettevõtteid, mis on otseselt seotud partnerkooliga ning uurida, kuidas mõjutab koolijuhtimise kvaliteet õpilaste praktikat ja hilisemat tööle suundumist.

Tehnikumi õpetajad külastasid sealset piirkondlikku kutseõppekeskust ROC A12. Koolis õpib ligikaudu 8000 õpilast vanuses 16 kuni 20, peamised erialad: infotehnoloogia, elektroonika, fotograafia, tervishoid, hotellindus, asjaajamine. Koolil on kokku kaheksa osakonda, meie õpetajad tutvusid neist kahega – Velp`i ja Ede`ga. Nädala jooksul kohtuti mõlema osakonna õpetajate ja õpilastega, käidi töökodades, õppe- ja pratikaklassides, fotostuudios. Meie õpetajatel oli võimalik viibida infotehnoloogia lõpueksamil, kuna tegemist oli rollimänguna läbiviidava eksamiga, kehastusid nad arvutisalongi klientideks ning õpilased pidid neile pakkuma erinevaid tooteid, aru saama remonti toodud arvuti vigadest ja neid vigu siis ka parandama. Väga huvitav oli fotograafia ja meedia osakond, kus oli võimalik vaadata õpilaste valmistatud lühifilme ja reklaame, samuti oli väljas näitus õpilaste fotodest. ROC A12 elektroonikaosakonnas ehitavad õpilased erinevatest komponentidest raudteede ja sildade makette. Praktikal viibides ehitati aga ehtne ülestõstetav sild, mis hiljem läheb klientidele müügiks.

Praktikaettevõtetest oli meie õpetajatel võimalus külastada suurt paberivabrikut Norske Skog Parenco BV. Ekskursioon hõlmas vabriku erinevaid osakondi, tutvuti kogu paberi valmimise protsessiga vanapaberi saabumisest kuni uue valmimiseni.

Nädala keskel kohtuti kooli kvaliteedijuhiga, kes tutvustas hollandi koolijuhtimise kvaliteedikriteeriume, koos arutleti Hollandi ja Eesti kvaliteedisüsteemide sarnasuste ja erinevuste üle. Töise nädala lõpetuseks kohtuti ROC A12 juhtidega, kellega arutati nädala jooksul nähtut ja kuuldut ning tehti plaane edasisteks koostööprojektideks. 

Lähetust rahastas Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci.

  

  

Fotod: A. Teetlaus. Infotehnoloogia lõpueksamil, töökoda, õpilased praktikal, raudtee ja silla makett, fotostuudio.