17 jaan.

14. jaanuar 2012.a. Selgusid kodanikupäeva viktoriini võitjad. Traditsiooniliselt korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus 26. novembri paiku (2011. aastal 21.- 27.november) kodanikupäeva viktoriini, mis on mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.-12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele, eesmärgiga süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. Käesoleval aastal osales kutseõppeasutuste õpilasi viktoriinil kokku 152, kõik kolm esikohta võitsid Tallinna Polütehnikumi õpilased, meie kooli parimana saavutas esikoha Nikita-Mark Tenderes (PV-10), teise koha sai Vladislav Trofimov (PV-09) ja kolmanda koha Anton Bukaev (PV-11). Palju õnne võitjatele!

Rohkem infot kodanikupäeva viktoriini kohta leiab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse kodulehelt