04 mai

24. – 26. aprill 2012.a. toimusid Jyväskyläs Soome ametikoolide õpilaste kutsemeistrivõistlused Taitaja 2012, kus trükitehnoloogia alal osales ka Tallinna Polütehnikumi II kursuse trükitehnoloogia eriala õpilane Kevin-Gregori Kubjas. Rahvusvahelises arvestuses toimus võistlus neljal alal: laiformaadilisel printeril ja digitrükimasinaga trükkimises, kahes ülesandes trükisimulaatoril ning trükkimises Heidelbergi GTO 2-värvilisel offset-trükimasinal. Võistlus oli korraldatud sarnaselt nagu see toimub sügisesel kutsemeistrivõistlusel EuroSkills 2012 Spas, Belgias. Soome võistlusel Taitaja 2012 osalemine oligi üheks meie võistleja ettevalmistusetapiks enne EuroSkillsi.

Laiformaadilisel printeril ning digitrükiseadmel sooritas Kevin-Gregori töö veatult. Samuti läks hästi trükisimulaatoril, kus ühe ülesande lahendas meie võistleja perfektselt, aga hätta jäi teise ülesande lahendamisega, kuid ületamatuks takistuseks sai see ka teistele rahvusvahelistele võistlejatele. Viimasel võistlusosal ofset-trükimasinal oli ülesandeks kahevärvilise töö trükkimine: tiraaž 700 pg, sissevõtuks anti 300 pg ning aega oli 3,5 tundi. Aja sisse kuulus trükimasina ettevalmistamine ning trükkimise lõpus masina puhastamine. Võistleja pidi esitama ühe õigete etteantud densiteetidega ja kokkutrükiga poogna, tõmmise peale 400 tiraaži ning viimase tõmmise. Muuhulgas hinnati, kas densitomeetrit kalibreeriti enne mõõtmist, samuti kõiki trükise kvaliteedi komponente nagu paralleelsus ees-serva suhtes, kokkutrüki täpsust, värvi kõikumist läbi tiraaži ning densiteete poogna erinevates osades. Samuti hinnati töökultuuri ja ergonoomikat.  Trükkimise eest võis saada maksimaalselt 58 punkti.  Selles võistluses jäime veidi ajahätta ning ei jõudnud etteantud aja jooksul masinat lõpuni puhastada ning see tõi mitmeidki miinuspunkte. 

Lõppkokkuvõttes tili Kevin-Gregori Soome võistleja järel teiseks, kaotades vaid kahe punktiga. Tulemusega võib seda enam rahule jääda, et Kevin-Gregori, kes on saanud kokkutrükki harjutada loetud kuud, võistles Soomes esikoha pärast 24 aastase ja 2 aastase töökogemusega trükkaliga, selles võrdluses oli Kevin-Gregori tulemus igati hinnatav, samuti tuli kuhjaga kogemusi ja teadmisi tulevaseks võistluseks.

Siinkohal tahan öelda suured tänusõnad Peeter Russowile, kes Kevin-Gregorit ofset-trükimasina suhtes juhendas ning aitas teda võistluseks ette valmistada, Marko Levinile, kes juhendas digitrükimasinatel trükkimise ettevalmistust ning Enn Kernerile, kes aitas meie võistlejat trükisimulaatori ülesandeks valmistuda. Tänama peab veel AS Uniprinti, kelle GTO 2-värvilisel saime harjutada, SA Innove`t, Tallinna Polütehnikumi ja Eesti Trükitööstuse Liitu, kelle toel sai Taitaja 2012-l osalemine üldse võimalikuks.

Ivar Kaselaid
EuroSkills 2012 võistluste rahvusvaheline kohtunik.

  

Fotod: I.Kaselaid. Trükisimulaatoril, trükkimas, autasustamine.