03 okt.

Tallinna Polütehnikumi 2. ja 3. kursuse õpilased valisid Tallinna Polütehnikumi 2008/2009. õ.-a. parimad õpetajad. Parim naisõpetaja on loodusainete õpetaja Julia Kjahrenova, parim meesõpetaja side eriainete õpetaja Jaan Kuus, kooli lõbusaim õpetaja on loodusainete õpetaja Anu Wahar ning kooli kõige rangem õpetaja on energeetika eriainete õpetaja Rein Kask. Palju õnne!

Pildil: Tallinna Polütehnikumi parim naisõpetaja Julia Kjahrenova ja kooli õpilasomavalitsuse esinaine Ilona Tšerepannikova.