27 mai

Jätkub Tallinna Polütehnikumi õppekeskkonna kaasajastamise protsess Euroopa Liidu sotsiaalfondi toel (vaata täpsemalt „EL struktuurifondid“), õppekeskkonna kaasajastamise olulised etapid peaksid valmima 2010. aasta lõpuks.

  • 18. mail 2010.a. sõlmiti Tallinna Polütehnikumi ja osaühingu Elinord Ehitus vahel ehituse töövõtuleping Tallinna Polütehnikumi õppehoonete (Pärnu mnt. 57 / Liivalaia 2) renoveerimistööde teostamiseks. OÜ Elinord Ehitus ja Facio Ehituse AS-i ühispakkumus tunnistati edukaks pakkumuseks avatud hankemenetlusega riigihanke “Tallinna Polütehnikumi õppehoonete renoveerimine” tulemusena, sõlmitud lepingu kohaselt on renoveerimistööde lõpptähtajaks 31. detsember 2010.a.
  • Õppehoonete renoveerimistööde omanikujärelevalvet teostab AS Telora-E 17. mail 2010.a. sõlmitud omanikujärelevalve lepingu alusel.
  • 25. mail 2010.a. edastasime Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Ehituskontrolli osakonnale ehitise alustamise teatise. Seejärel käivituvad ehitus-renoveerimistööd, mis nõuavad nii ehitajailt kui ka tehnikumi perelt suuri pingutusi, sest õppetööst täiesti vabad on koolihooned ainult suvevaheajal, ülejäänud renoveerimisperioodil toimub korraline õppetöö valdavalt õppehoone B (Liivalaia 2) ruumides, aga samuti ka osades õppehoone A (Pärnu mnt. 57) ruumides.

Seoses renoveerimistöödega toimub hoovis ja hoovi sissesõiduteel muudatus parkimiskorralduses. Ehitusperioodil parkimisvõimalus sisehoovis praktiliselt likvideerub, palume jälgida ajutisi liiklustkorraldavaid juhiseid ja -märke, valesti pargitud sõidukid teisaldatakse tasulisse parklasse.

Vabandame võimalike tekkivate ebamugavuste pärast!