27 nov.

20. ja 21. novembril 2012 käisid Tallinna Polütehnikumi telekommunikatsiooniseadmete spetsialisti eriala teise kursuse õpilased töövarjudeks Ericssoni tehases. Kahe päeva jooksul tutvusid noormehed mehhaaniku, testitehniku, elektroonikatehniku, seadistaja, häälestaja ja elektromehhaaniku tööga. Poiste sõnul võeti neid vastu külalislahkelt. Alustuseks tuli läbida töötajatega samad protseduurid ja panna selga turvariietus. Seejärel jätkati ettevõtte ja tehase tutvustusega ning ekskursiooniga. Päeva teine pool möödus noormeestel juba eelnevalt valitud ametit uurides.

Õpilaste töövarjupäevikud andsid teada, et töövarjupäev oli vajalik ning huvitav. Mitmed õpilased avaldasid arvamust, et reaalse tööelu vaatlemine avardas nende teadlikkust oma eriala väljunditest tööturul. Samuti hinnati võimalust küsida reaalselt töötavatelt inimestelt nende kogemuste ja tööga rahulolu kohta. Töövarjuks käinud õpilane Karl Villem Konsa võttis oma kogemuse päevast kokku järgmiselt: „Võin öelda, et mulle jättis Ericsson väga sümpaatse mulje. Ei ole üldse võimatu, et ma isegi seal aastate pärast töötan. Kindlasti oli see väga kasulik kogemus. Soovitaksin koolil isegi tihedamini korraldada sääraseid üritusi.“

Õpilased käisid tehases töövarjunädala raames. Ettepanek teha koostööd tuli varjutatavalt ettevõttelt. Vaatluspäev oli lõimitud koolisisese praktika ning eesti keele tunniga. Lõplikuks väljundiks on ühine praktikapäevik, kust saab tutvuda ka kaasõpilaste muljetega.

Helen Ojamets
emekeele õpetaja, SA-11 rühmajuhataja