08 dets.

28. november 2014. SA Innove korraldatud riigihanke nr. 149785 “Eesti keelde tõlgitud ja Eesti oludele kohandatud standardite Standard IPC-A-610E ja Standard IPC/WHMA-A-620B ostmine” raames on Eestisse saabunud ka teine käsiraamat “IPC/WHMA-A-620B Juhtme- ja kaablikoostude vastavusnõuded”. Käsiraamat trükiti USA-s Illinoisis asuvas IPC keskuses, selle tiraaž on 300 eksemplari ja see on SA Innove poolt jaotatud Eesti kutsekoolidele tasuta kasutamiseks. Käsiraamatu ostmine toimus „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames. Käsiraamatu tõlkis Tallinna Polütehnikumi töörühm koosseisus Andres Ojalill, Kalle Sammal, Ivar Kaljula, Mihkel Viskus ja Kalmer Kand.

Sama riigihanke raames osteti SA Innove poolt juuli lõpus käsiraamat “IPC-A-610 Elektroonikakoostude vastavusnõuded”, needki raamatud jaotati kutsekoolidele tasuta kasutamiseks.

Vaata ka: IPC – Association Connecting Electronics Industries
IPC_620B