09 apr.

30. märtsist kuni 5. aprillini viibisid kolm Tallinna Polütehnikumi õpetajat ja töötajat Norra Kuningriigis. Lähetuse eesmärgiks oli tutvuda kolme Hordalandi kommuuni kutsekooli raamatukogu ja infokeskuse töökorraldusega ning vahetada sellealaseid kogemusi, kohtuda partnerkooli juhtkonna, raamatukogu ja infokeskuse töötajatega ning tegevõpetajatega, arutamaks koos, kuidas oleks võimalik Norra teadmisi rakendada meie koolis ja vastupidi, kuidas saaks kaasa aidata kooli raamatukogu ja infokeskuse efektiivsemale tegutsemisele ning millised võiksid ja peaksid olema kvaliteetse kooliraamatukogu ja infokeskuse kriteeriumid. 

Tallinna Polütehnikumi töötajad külastasid kolme erinevat Hordalandi kommuuni kutsekooli. Vastuvõtjakooliks oli Bergenis asuv Årstad videregående skole, kus mehaanika, elektroonika, autoremondi, tööstusliku tootmise, meedia, disaini ning hooldus- ja sotsiaaltöö erialadel õpib veidi üle 1000 õpilase. Kohtuti kooli juhtkonna, raamatukogutöötajate ning IT- ja elektroonikaspetsialistidega. Külastati inglise keele tunde ning elektroonika- ja mehaanikalaboreid. Toimusid mitmed ümarlauad, kus arutleti inglise keele õppimise ja õpetamise, e-õppe ja e-kooli ning raamatukogu vajalikkuse ja töökorralduse üle.

Hordalandi kommuuni kutsekoolidest külastati veel: Os vidaregåande skule ja Olsvikåsen videregående skole. Neist esimene on Hordalandi kommuunis ainus (kokku on selliseid koole Norras viis), kus on võimalik õppida raskeveokijuhiks ning tuletõrje- ning kiirabiauto juhiks. Teine kool on alles kolm aastat vana, seal õpitakse disaini, meediat, hooldustööd, nahkehistööd ja kunsti, kool on kuulus oma tugeva korvpallimeeskonna poolest.

Töise nädala lõpetuseks kohtuti veelkord Årstad videregående skole juhtidega, kellega arutati nädala jooksul nähtut ja kuuldut ning tehti plaane edasisteks koostööprojektideks.

Lähetust rahastas Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci.

   

Piltidel: Silt raamatukogu uksel, kus 27-s keeles kirjas “Tere tulemast”, raamatukogu DVD-de riiul, ilukirjanduse osakond, ümarlaud.