21 sept.

14. september 2011. Tallinna Polütehnikumi külastasid Taani Randersi tehnikakooli „Tradium“ energeetika-automaatikaosakonna juhataja ja kaks praktikakonsultanti arutamaks edasist koostööd meie kooli energeetika ja automaatika erialaosakonnaga, et ühiselt välja töötada erinevaid metoodilisi materjale ja võtteid elektrikute ja automaatikute erialade paremaks omandamiseks.

Samal päeval olid Tallinna Polütehnikumil külas ka mitme Hispaania ja Norra kutseõppeasutuse projektijuhid, kes viibisid Tallinnas Euroopa Liidu kutseharidusalase koostööprogrammi Leonardo da Vinci kontaktseminaril “Matching Labour Market Supply with Labour Market Demands” (“Tööturu pakkumiste ja nõudmiste sobitamine”).

Taani, Norra ja Hispaania külalised tutvusid meie kooli õppe- ja töökorraldusega, vestlesid nii õpetajate kui ka õpilastega ning tegid ringkäigu meie vastrenoveeritud õppelaborites ja töökodades.