19 okt.

18. oktoober 2012.a. Tallinna Polütehnikumis olid uue, äsjakäivitunud NordPlus projekti raames külas kolleegid Bergenist, Norrast, Årstad videregående skole’st. Külalised tutvusid meie koolimajaga, uudistasid töökodasid ja laboreid ning vestlesid eelmises projektis osalenud õpetajate ja õpilastega. Norra kolleegide külastuse peamiseks eesmärgiks oli läbi arutada käesoleval aastal alanud uue projekti üksikasjad ning analüüsida eelmise projekti tagasisidest saadud informatsiooni, et parendada käesoleva projekti tegevusi. Uue NordPlus projekti raames tulevad 2013. aasta veebruaris kaheks nädalaks meie kooli kaheksa Norra õpilast ja kaks õpetajat, kes osalevad igapäevases õppetöös ja tutvuvad erinevate energeetikaga seotud ettevõtetega, järgmise aasta aprillis läheb samasugune meie õpilaste-õpetajate grupp Bergenisse.

Fotol: Norra külalised koos meiepoolsete vastuvõtjatega. Foto. Rasmus Kosseson, FS-12.