23 mai

15. mai 2012.a. Talllinna Polütehnikumi esimese kursuse automaatikaeriala ning arvutite ja arvutivõrkude eriala vene õppekeelega rühmade inglilse keele tunde külastasid noored Hiina vabatahtlikud Avy ja Tianli, kes rääkisid oma kodumaast, Hiina koolielust, oma tööst vabatahlikena ning samuti andsid näitliku tunni Hiina keelest ning kalligraafiast.

Hiina noores viibivad Eestis projekti “Youth in EU and China: Working Together to Common Challenges” raames. Meie kooli külastanud tütarlapsed viibivad Eestis pool aastat, neist üks – Avy, töötab keeltekoolis In Down-Town, kus ta viib läbi hiina kultuuri ja keelega seotud tunde; teine – Tianli, töötab MTÜ-s EstYES, kus ta tegeleb eelpoolnimetatud projektiga, s.h. suhtlemine partneritega ja tegelemine dokumentidega. Avy ja Tianli on vabatahtlikud, mis tähendab, et nad ei saa oma töö eest tasu, kuid kõik nende reisi- ja elamiskulud kaetakse projekti rahadest. Projekt “Youth in EU and China: Working Together to Common Challenges”, kus osaleb kokku 16 partnerit, neist 8 Euroopast ning 8 Aasiast ja mis kestab 2011. aasta novembrist kuni 2012. aasta novembrini, kaudu on varsti ka eesti vabatahtlikel võimalus sõita Hiinasse ning teistessegi Aasia maadesse.

Anna Karuntu
inglise keele õpetaja