17 okt.

16. oktoobril olid Tallinna Polütehnikumil taaskord külas meie vanad tuttavad Norrast, Bergeni Årstad Videregående Skole`st: kahe kooli vaheline koostöö sai alguse juba 2009. aastal Euroopa Liidu kutseharidusalase koostööprogrammi Leonardo da Vinci programmi “Infokeskuste ja raamatukogude roll kutsekoolides” raames. Seekordse külaskäigu eesmärgiks oli kokkuleppida konkreetses tööplaanis uue NordPlus programmi projektis.

Kohtumise tulemusena tulevad selle projekti raames järgmise aasta märtsikuu kaheks viimaseks nädalaks meile külla kaheksa Årstad Videregående Skole energeetika ja meedia osakondade õpilast ning neli õpetajat. Plaani kohaselt viibitakse selle aja jooksul tundides, lahendatakse ühiseid praktilisi ülesandeid, külastatakse erinevaid ettevõtteid ning lisaks tutvustame me oma kombeid ja kultuuri. Vastukülaskäigule lähevad meie kaheksa õpilast ja neli õpetajat järgmise aasta aprillikuu kahel viimasel nädalal.

2008. aastast käivitunud Põhja- ja Baltimaid hõlmava Nordplus programmi eesmärgiks on tugevdada ja arendada Põhjamaade hariduskoostööd ning anda oma panus Põhja- ja Baltimaade ühisesse haridusmaastikku.