25 juuni

18. ja 19. juunil toimusid Tallinna Polütehnikumis järjekordsed lõpuaktused, kooli 89. lennu lõpetas kokku 185 õpilast. Lõputunnistused põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta anti 108-le ning keskhariduse baasil 77-le õnnelikule lõpetajale. Soovime edu kõikidele uutele vilistlastele!

  

Fotodel: Hetked 18. juuni lõpuaktuselt.