24 sept.

Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Polütehnikum on kaks lähestikku asuvat õppeasutust. Esimene neist pakub rakenduslikku kõrgharidust-inseneriõpet ja teine spetsialistitasemel kutseharidust. Mõlemad koolid on väga pika ajalooga, olles välja kasvanud eelmise sajandi alul asutatud Tallinna Poeglaste Gümnaasiumist ning arenedes erinevaid teid mööda tänapäevasteks, kaasaegseteks ja hästitoimivateks tehnilisteks õppeasutusteks. Kahe naaberkooli koostöö on toiminud eri aegadel erineva sügavusega, omades nii mitmeidki kokkupuutepunkte ja sünergiavaldkondi, ühisosi ja seoseid nii õpilaste kui õpetajate-õppejõudude ühistegevustes.

Koolidevaheline koostöö sai uue hingamise juba 2002. aasta alguses, kui mõlema naaberkooli juhid kirjutasid alla kahepoolsele koostöölepingule, mille põhieesmärgiks on igakülgne kaasaaitamine tehnikavaldkonna kutsehariduse ja rakendusliku kõrghariduse arengule osapoolte vastastikuse koostöötahte ja naabrite igapäevaseid kokkupuutepunkte hõlmavate üha tihedamate suhete kaudu, seades pikemaks eesmärgiks tehnikaõppe populaarsuse, taseme ja maine jätkuva tõusu.

20. septembril sai koolidevaheline koostöö aga uue ja tähtsa teetähise: Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend ja Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal allkirjastasid kahe kooli vahelise koostöölepingu uuendatud lisa, mille peamiseks eesmärgiks on edasine kahe naaberkooli ühistegevus ja õpilastele-üliõpilastele veelgi paremate võimaluste pakkumine energeetikaõppe valdkonnas. Kahe kooli edukas ühistöö on päädinud uue, energiatehnika eriala õppekava loomisega rakendusliku kõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning juba sel sügisel uute arvukate üliõpilaste vastuvõtuga sellele. Elektritehnika kuulub väga kiirelt arenevate valdkondade hulka ning seetõttu on selle tegevusala insenerid nõutud nii kodu- kui välismaa tööturul ja seda nii spetsialisti kui ka juhi tasandil. Siin ühendasid koolid oma jõud ja teadmised, seda nii know-how, õppebaaside kasutamise, õpetajate-õppejõudude ühistegevuste ning ka erialateavitamise valdkonnas, tagades sellega nii kindla järelkasvu valdkonna tööturul ja luues taas võimaluse saavutada ka energeetikavaldkonnas õppijatel diplom rakenduskõrghariduse tasemel. Ja veelgi, tänu uuendatud ja kinnitatud koostöötahtele, saavad Tallinna Polütehnikumi elektriku või automaatiku eriala parimad lõpetajad nüüdsest kandideerida naaberkooli elektritehnika erialale eelistingimustel, kus nende eelnevad erialaõpingud kutseharidusel tasemel lähevad arvesse ka vastavate õpingute osana Tehnikakõrgkoolis.

Veelgi enam, kahe naaberkooli sünergiline koostöö annab ka muid sidepunkte. Tihedast erialasest koostööst ja sidusõppest on kindlasti veelgi ja veelgi võita mõlemal poolel, näiteks on Tehnikakõrgkoolil võimalik kasutada Polütehnikumi kaasaegseid, äsja renoveeritud õppelaboreid, Polütehnikumil oleks jälle omakorda abi Tehnikakõrgkoolil tehnikalaboritest ja aimevarast. Vastastikuse õppe- ja teadmusbaasi kasutamine on lisaks õpetajate-õppejõudude ühiskasutusele üks lepingu olulistest sihtidest.

Lõpetuseks: Tallinna Polütehnikumi arvukad lõpetajad on juba aastaid läinud edasi õppima erinevatesse kõrg- ja ülikoolidesse. Tänu äsjasõlmitud koostöölepingu lisale võivad nüüdsest Polütehnikumi elektriku ja automaatiku erialade lõpetajad kandideerida lisaks ja oluliselt julgemalt ka Tallinna Tehnikakõrgkooli vastavatud elektritehnika erialale.

Natalja Tšurkina
Energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja

Fotol vasakult: René Nukki, TTK elektritehnika õppetooli hoidja; Enno Lend, TTK rektor; Kalle Sammal, TPT direktor; Natalja Tšurkina, energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja.
Foto: Joanna Jõhvikas, FS-12.