08 juuni

Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis toimus Euroopa Sotsiaalfonid poolt kaasfinantseeritava projekti „Elektrikute ja elektriinseneride täiend- ja ümberõpe” nr. 1.0301.06 – 0230 raames töötute elektrikute esimese grupi koolituskursus. Projekti sihtgrupiks on töötud, kuid kunagi elektriala omandanud inimesed, kellele pakutakse erialakoolitust uue eriala saamiseks või täiendõppeks varem omandatud erialal ja seeläbi tööturule naasmiseks.

Väljaõpe algas 22. jaanuaril 2007.a. 60-tunnise eriala tutvustava kursusega, millele järgnes kolmekuuline põhiõpe, mille raames anti teadmised ja praktilise töö oskused elektritööde valdkonnas. Koolituskursuse töökojapraktika osa toimus Tallinna Polütehnikumi vastrenoveeritud elektromontaaži töökojas kutseõpetaja Aivar Teinveldi juhendamisel.

Koolitus lõppes kutseeksamiga, mis toimus 7. juunil Tallinna Polütehnikumi vastavatud kutseeksamiklassis.

Pilte eksamilt: