24 mai

12. mail 2011 oli Tallinna Polütehnikumi arvutite ja arvutivõrkude
eriala I kursuse õpilane Karin Sinimets koos oma õpetaja ja juhendaja Hilja
Kattagoga kutsutud vastuvõtule Euroopa Liidu Majja, et vastu võtta
tänukiri uurimustöö “Rahavahetused Eesti lähiajaloos” eest. Karini
uurimustöö, mis suures osas tugines Eesti rahareforme käsitlevale kirjandusele ning samuti vanaema ja ema meenutustele, oli esitatud Eesti Ajaloo- ja
Ühiskonnaõpetajate Seltsi, rahandusministeeriumi ja finantsinspektsiooni tarbijaveebi poolt põlvkondadevaheliste sidemete hoidmiseks, mälestuste kogumiseks ja talletamiseks ning õpilaste teadmiste laiendamiseks ja uurimiskogemuste arendamiseks korraldatud õpilaskonkursile “Rahavahetused Eestis”.