23 märts

18. märtsil 2011.a. toimus Tallinna Polütehnikumis BCS Koolituse, ECDL Eesti ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koostöös teabepäev, mille eesmärgiks oli rääkida uuest, väljatöötamisel olevast IT eriala riiklikust õppekavast ja selle arendusprotsessist, tutvustada IT erialale väljatöötatavaid kutsestandardeid “Infotehnoloogia nooremspetsialist” ja “Infotehnoloogia spetsialist” (praegu kehtivad “Infotehnoloogia spetsialist I” ja “Infotehnoloogia spetsialist II”) ning soov kaasata kutsekoolide esindajaid kutsestandardite arendustöösse.

Teabepäeval käsitletavad teemad olid järgmised:

  • Uued kutsestandardite põhimõtted ja nende kasutamine õppekavade arenduses
  • Kutsete omistamine ja kutseandja – BCS Koolitus tegevus
  • Kutse saamise protsess
  • Kutseeksami läbiviimine
  • EUCIP eksami vorm ja sisu, eksami tutvustus
  • EUCIP õppekava tutvustus

Korraldajate poolt võtsid teabepäevast osa BCS Infra juhataja Ants Sild, BCS Koolitus juhataja Urve Mets, ECDL Eesti projektijuht Anni Sild, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist Ülle Nõmmiste ning SA Kutsekoda koordinaator Eve Kitt, Tallinna Polütehnikumi poolt olid kuulajateks nii IT-valdkonna õpetajad, viimaste kursuste õpilased kui ka juhtkonna liikmed. Kõik polütehnikumi IT eriala sellekevadised lõpetajad valmistuvad sooritama vähemalt ühte EUCIP-i eksamit, et saada “Infotehnoloogia spetsialist I” kutse.

  

Fotod: Heiki Rebane (FS-10).Teabepäev.