28 sept.

26. september 2012.a. Tallinna Polütehnikumis toimus programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames SA Innove korraldatud teabepäev.

SA Innove kutsehariduse agentuuri õppekavakeskus alustas käesoleva aasta kevadel kutseõppeasutustes teabepäevadega, kus tutvustatakse eesootavaid muudatusi seoses õppekavade uuendamisega.

Teabepäeva päevakava:

 • Kaugemad eesmärgid ja veidi statistikat
 • Õpetajale mõeldes
  • väljakutsed
  • täiendkoolitussüsteem
  • kooli meeskondade arendamine
 • Tähelepanu keskmes on õppija
  • varasemate õpingute ja tööl õpitu arvestamine
  • haridusliku erivajadusega õppija kutseõppeasutuses
 • Õppekavaarendusest
 • Õppekavade uuendamine
 • Põhimõisted (võtmepädevused, väljundipõhisus, üldhariduse lõimimine erialaga, väljundipõhine hindamine)
 • Kutsehariduse populariseerimine