26 okt.

Kooli juubeliaasta raames korraldasime 22. oktoobril teaduspäeva, millest olid osa võtma kutsustud loodusteaduste vastu huvi tundvad erinevate kutsekoolide õpilased üle kogu Eesti, et ennast ja oma teadmised proovile panna. Päeva jooksul toimus kaks õpituba: bioloogias ja füüsikas. Bioloogia õpitoa teema oli “Imetaja koed ja DNA” ning eesmärgiks arendada õpilaste praktilist tegevust, süvendada nende teadmisi ja pakkuda kuivale õppimisele vahelduseks loovaid tegevusi. Füüsika õpitoa teemaks oli “Elektrienergia tootmine ja tarbimine” ning eesmärgiks luua seoseid igapäevaeluga, anda ülevaade eritüübilistest lampidest ning võrrelda erinevate generaatorite omadusi. Õpetajatel oli samal ajal võimalus kuulata huvitavat ja harivat loengut teemal “Mõtle, mida tarbid.”

Katrin Kivisikk
Loodusainete õpetaja