10 märts

7. märtsil toimus Tallinna Polütehnikumis telekommunikatsioonipäev, mis oli järjekordne ettevõtjatele ja erialaliitudele suunatud infopäev. 

Päevakava (ettekanded lisatud lingina):

10.15-10.20 Avasõnad, TPT direktor Kalle Sammal
10.20-10.40 Hetkeseisust telekommunikatsiooni õppesuunas TPT-s, Helen Pärk (osakonnajuhataja, kvaliteedijuht)
10.40-11.00 Eksamikeskus TPT-s, Ain Saaret (arendusdirektor)
11.00-11.20 Riiklikust õppekavast telekommunikatsiooni valdkonnas, Ülle Nõmmiste (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, kutsehariduse osakonna peaspetsialist)
11.40-12.00 Kutseeksamite sooritamisest, Arvo Ulla (Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, kutset omistava organi juht)
12.00-12.20 Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I kutseeksamieelsest koolitusest, Vello Vanem (telekommunikatsiooni õppesuuna juht)
12.20-12.40 Täiskasvanukoolitusest telekommunikatsiooni valdkonnas TPT-s, Veronika Tuul (täiendkoolituse projektijuht, haridustehnoloog)
12.40-13.10 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu haridusprojekt, Jüri Jõema (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, tegevjuht)
13.10-13.40 Turva ja ohutussüsteemid ning turvatehnik III ja IV kvalifikatsioon, Kaupo Kuusik (Eesti Turvaettevõtete Liit, tegevdirektor)

Vestlusring:
Telekommunikatsiooni valdkonna populariseerimine, sammud selleks.
Kutseeksamid, kas ainult koolilõpetajatele?
Ettevõte kui kooli koostööpartner.

14.40-15.30 Kokkuvõte, infopäeva lõpetamine.

Telekommunikatsioonipäevast võtsid osa Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Turvaettevõtete Liidu, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Kutsekoja ja Tallinna Majanduskooli esindajad, Tallinna Polütehnikumi nõukogu liikmed, juhtkond ja telekommunikatsiooni õppesuuna õpetajad ning Eesti telekommunikatsioonivaldkonna ettevõtted AS G4S Eesti, AS Telegrupp, AS EMT, AS Eltron.

Infopäev möödus positiivses õhkkonnas, lõppkokkuvõtetes jõuti ühisele seisukohale: kool vajab nii ettevõtete- kui ka erialaliitudepoolset tuge nii telekommunikatsioonivaldkonna reklaamimisel, tulevastes õpilastes huvi tekitamisel kui ka ettevõtetes töötavate erialaspetsialistide kaasamisel õppeprotsessi.