15 mai

15. mail tähistati Tallinna Polütehnikumis Telekommunikatsioonipäeva tehnikumi õpilasomavalitsuse poolt korraldatud lõbusa ja hariva orienteerumismänguga. Neljaliikmelised võistkonnad pidid kontrollpunktidena läbima mitmed kesklinnas asuvad telekommunikatsiooniettevõtted, helistama taksofoniga ning täitma veel ühe lisaülesande. Kontrollpunktides tuli vastata selle ettevõttega seotud küsimustele ja lõpp-punktis, mis oli Tallinna Polütehnikumi hoone Pärnu mnt. 57, tehnikumiga seotud küsimustele. Lisaks tutvustasid praegu polütehnikumis telekommunikatsioonieriala õppivad noored meie kooli ja oma eriala.

Tallinna Polütehnikum tänab Telekommunikatsioonipäeva partnereid, ettevõtteid Elion ja EMT, kes olid osavõtjatele välja pannud mitmed auhinnad, samuti suur tänu meie kooli õpilasomavalitsusele ning kõikidele osavõtjatele!

Vello Vanem
telekommunikatsiooni õppesuuna juht