16 mai

15. mail toimus Tallinna Polütehnikumis trükiettevõtete töötajate kutseõpet käsitlev teemapäev: “XXI sajandi trükitööstuse erialade kutseõpe täna ja tasuta!” Teemapäeval:

  • esitleti trükimasina õppeotstarbelist simulaatorit;
  • räägiti riiklikust koolitustellimusest trükierialadel ning Tallinna Polütehnikumi plaanist alustada 2008/2009 õppeaastal uute trükierialade tööliste ettevalmistamist;
  • kuulati ettekannet Kutsekojas väljatöötatud trükierialade töötajate kutsekvalifikatsioonieksamite läbiviimise korrast ning arutleti teemal, kuidas ja millised nõuded on olulised trükieriala esindajatel igapäevases töös;
  • diskuteeriti uue trükitehnilise emakeelse käsiraamatu väljaandmisega seonduvatel teemadel.

Teemapäeva kokkuvõttena saavutuati kohalolnud trükiettevõtete vahel ja koostöös kooliga alljärgnevad kokkulepped:

  1. Korraldada trükimeedias mai – juuni 2007 trükieriala tutvustav reklaamikampaania. Kampaania korraldamisega tekkivad kulutused jagatakse osaleda soovivate ettevõtete vahel.
  2. Koostada trükieriala õppekava projekt aastaks 2008 põhikooli baasil õpilaste vastuvõtuks ja õppekava teoreetilis-praktilise osa läbiviimiseks ofset- ja fleksotrükimasina simulaatoril.
  3. Järgmise kutsekvalifikatsioonieksami toimumise aeg on juuni 2007. Trükiettevõtetest laekuvate sooviavalduste põhjal lepitakse kokku eksami toimumise täpne kuupäev. Vajadusel on võimalik korraldada kutseeksam väljaspool Tallinna asuvas trükikojas ka kohapeal, selleks on vajalik kutsekomisjoni kokkukutsumine ja trükikoja külastus eksami läbiviimise korraldamiseks.
  4. Käsiraamatu esitluse käigus kinnitati ofsetrükimasina trükitehnilised põhimõisted. Põhimõisted on välja pandud arutluseks www.trykitehno.ee, alapealkiri “Põhimõisted”.

Küsimused ja ettepanekud palume saata enn.grafitek@mail.ee

Vaata ka Eesti Trükitööstuse Liidu koduleheküljelt: www.trykiliit.ee