27 märts

21.-23.märts 2012.a. Tallinna Polütehnikumis toimus Trükiseminar, mis oli suunatud kutseõppeasutuste õpetajatele, kelle õppekavades sisalduvad moodulid on seotud värviõpetuse, värvihalduse, pilditöötluse, arvutigraafika, trükitehnoloogia, graafilise disaini rakenduste vms. Koolituse eesmärgiks oli luua eeldused trükikõlbulike, tööstusele sobivate ja trükistandarditele vastavate kujundusfailide genereerimiseks. Fookus oli peaasjalikult suunatud trükikodade tehniliste tingimuste lahtimõtestamisele ja teadlikule oskuste rakendamisele, sest digitaalse trükiettevalmistuse laialdase arenguga on selle IT kesksus, terminid ja standardiseerimine, muutnud selle ilma eriettevalmistuseta inimestele raskesti hoomatavaks.

Seminari vajaduse tingis trükiste kujundamisega seotud õppekavade sisu, mis peaks avalduma eelkõige trükitööstusega professionaalsel tasemel suhtlemisoskuse, ning tehnoloogiliste võtete õige rakendamise õpetuses.

Lektoritena astusid üles: Marko Levin TPT-st, Ivar Kaselaid Uniprindist ning Kersti Sülla Antalis As`ist. Samuti toimus õppekäik SCA Packaging Estonia tehasesse, kus nägime pakendite tootmist ning disaini spetsiifikat.

Seminaril osalesid õpetajad Tartu Kutsehariduskeskusest, Tartu Kunstikoolist, Kuressaare Ametikoolist ning Tallinna Polütehnikumist.

Trükiseminar oli osalejatele tasuta ning selle toimumist toetasid Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.

Marko Levin
Tallinna Polütehnikum
Meedia erialaosakonna juhataja