14 apr.

06.04.2011. Helsingis toimus UPM`i, Sinapse Print Simulators, Metropolia Rakenduskõrgkooli ja Tallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia õppesuuna koostöös trükitehnoloogia infopäev, mille eesmärgiks oli:

  • tutvustada Soome trükitööstuse tööandjaid ühendavale liidule (Graafinen Teollisuus ry) uusi trükitehnoloogia õpetamise meetodeid
  • vahetada sellealaseid kogemusi erinevate õppeasutuste vahel
  • arendada koostööd noortele paremaks trükitehnoloogia tutvustamiseks
  • analüüsida trükisimulaatori ülesannete ettevalmistusprotsessi Taitaja2011 (toimub Kuopios 2.-5. mai 2011) ja WorldSkills2011 (toimub Londonis 5.-8. oktoober 2011) kutsevõistlusteks

Trükitehnoloogia infopäeva lõpptulemusena nenditi, et trükitehnoloogia arengus on Soomel ja Eestil palju ühist, kuid samas on Eesti Trükitööstuse Liit, erinevalt Soome erialaliidust, tänaseks juhtiv trükitehnoloogia koolitussuuna ja kutsekvalifikatsiooni eksamite vedaja ja korraldaja, samuti lepiti kokku edasistes tegevusplaanides, kuhu kaasatakse nii juhtivad Soome paberi- ja trükitööstusettevõtted kui ka kohalikud kutse- ja kõrgkoolid. Käesoleva aasta lähimaks eesmärgiks on ette valmistada kutsevõistluste ülesanded trükimasinale ja trükisimulaatorile nii Taitaja2011 kui ka WorldSkills2011 kutsevõistlusteks.

Trükitehnoloogia õppesuuna juht
Enn Kerner
Helsingi